Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1179/TM-PSTW ngày 12/06/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1178/YCBG-PSTW ngày 12/06/2024

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1175/YCBG-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1174/YCBG-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1171/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1170/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kinh gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Đóng gói và tiệt trùng đồ vải tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1172/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kinh gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Việt Nam

Chi tiết