Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 2156 ngày 06/12/2023

Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2155 ngày 06/12/2023

Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2151 ngày 06/12/2023

Về việc mời chào giá gói thầu: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2147 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2146 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2143 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2142 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2141 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết