Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá ngày 01/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu dùng cho Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị ngày 30/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 28/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác bệnh viện.

Chi tiết

Thông báo mời mua sắm trực tiếp ngày 27/06/2022

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-PSTW ngày 20/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Dự kiến tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp năm 2022 với thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết

Thư mời chào giá sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật ngày 23/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật dùng cho khoa PTGMHS.

Chi tiết