Tin tức - Sự kiện

Thông báo số 2151 ngày 06/12/2023

Về việc mời chào giá gói thầu: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2147 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Thư mời chào giá số 2146 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2143 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2142 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 2141 ngày 05/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết